Archive

The series of "Trainings for Industry Executives" to be conducted in ICARE during 2015 are an initiative implemented by the German International Cooperation (GIZ GmbH), jointly with ICARE and funded by EU, under the EU Targeted Initiative for Armenia project.

Thursday, April 2, 2015 - 00:00 to Wednesday, April 8, 2015 - 00:00

Deep-seated insecurities characterize our society today. Our images of the world, our moral values and our traditional structures of knowledge have been shattered and the political euphoria of the years 1989–1990 has vanished.

Monday, October 5, 2015 - 00:00 to Friday, October 16, 2015 - 00:00

On April 10th and 11th in the business center "Erebuni Plaza" educational exhibition will be held. Armenian pupils and students will get a chance to learn the educational opportunities abroad. Many Armenian pupils will get scholarships to study abroad.

Friday, April 10, 2015 - 00:00 to Saturday, April 11, 2015 - 00:00

Dear friends and followers,
We are URGENTLY looking for 2 participants for the training course “Step Up' - Music as a method for inclusion” , which will take place from 23.05-02.06 in Chisinau, Moldova.

Thursday, March 19, 2015 - 19:30 to Saturday, March 21, 2015 - 19:30

Ակադեմիքս Թիմ բիզնես խորհրդատվական ընկերությունը ներկայացնում է մասնագիտական, գործնական դաս, թեման է «Մերչենդայզինգի գնահատումը ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ»:
Թեման ամբողջությամբ ներկայացվում է PPT ծրագրի ֆորմատով, տեղական և միջազգային առևտրային կետերի ցուցադրությամբ:

Saturday, March 21, 2015 - 06:45

The International School of Economics at Tbilisi State University (ISET) accepts online applications for its highly-prestigious Master's Degree Program in Economics.

Saturday, March 21, 2015 - 06:30 to Tuesday, May 5, 2015 - 09:00

Սա կարևոր հարց է. ընտրել IELTS թե TOEFL:

Այս դասընթացի ընթացքում դուք հնարավորություն կստանաք ի վերջո կողմնորոշվել, թե որն եք ուզում հանձնել:
Հանդիպում ենք մարտի 28-ին, ժամը 18:00-ին, ICLT-ի գրասենյակում բոլոր նրանց հետ,ում հետաքրքրում են հետևյալ հարցերը.

Saturday, March 28, 2015 - 14:00 to 16:00

Pages