Archive

EXPLORATOR Association was founded on 2008 in Craiova, Romania. Its goal is to promote opportunities for youth in the community and to sustain the young people involvement in the civic life.
About the project:
AIM: To offer volunteers the opportunity of developing employability competences and enhance their social proactive involvement in the frame of ecology.
OBJECTIVES:
- To encourage the reflection and debate regarding eco-responsibility and healthy life style
- To contribute to the awareness regarding the natural resource conscious and to adopt responsible practices towards natural resources
- To explore in one hand the connections between the mother cultures and on the other hand the themes of “nature preservation” &”healthy lifestyle”
- The development of basic transversal competences useful for fastening the transition process from NEET category to a more active life

Sunday, May 1, 2016 - 09:30 to Tuesday, November 1, 2016 - 17:30

Ծանոթ եք արդյոք CRM՝ հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարման համակարգի՞ն։

Փետրվարի 24-ին Մերգելյան ակումբը կհյուրընկալի «Մեր Սոֆթ» ընկերության համահիմնադիր Տիգրան Մանուկյանին, ով կխոսի CRM համակարգերի գաղափարի և կիրառության մասին: Կներկայացնի «Մեր Սոֆթ»-ի CRM համակարգը և թե ինչ տեխնոլոգիական լուծումներ են առաջարկում իրենք։

Wednesday, February 24, 2016 - 17:00 to 18:30

Երիտասա՞րդ ես, սիրո՞ւմ ես բանավիճել, ունե՞ս ընկերներ, ովքեր ցանկանում են միանալ Քեզ, ուրեմն՝ կազմե՛ք թիմ, լրացրե՛ք հայտը և դարձե՛ք «Երբ բանավիճում են երիտասարդները» բանավեճի ակումբի անդամ:

Tuesday, February 23, 2016 - 19:45

The Youth Leadership Program (YLP) On Demand is a unique program created to serve the U.S. Embassies’ emerging needs. The program supports high school youth and adult educators’ participation in intensive, substantive three-week exchanges in the United States.

Tuesday, February 23, 2016 - 19:30

«BLC Armenia»-ն սկսում է 2016 թվականի բացառիկ դասընթացների շարքը և սիրով հրավիրում է Ձեզ միանալ մեզ:
Եռօրյա դասընթացը իրականցվելու է աշխարհահռչակ Ստիվեն Քովիի` «Ամենաարդյունավետ մարդկանց 7 սովորույթները» գրքի հիման վրա:

Thursday, March 3, 2016 - 19:00 to Saturday, March 5, 2016 - 22:00

Great News - Deem Communications announces the third edition of PR Summit to take place later this spring. If you or someone you know is interested in this event, join the page and invite your colleagues to do the same. More information will come soon.

Friday, April 8, 2016 - 09:30 to Sunday, April 10, 2016 - 16:30

Attention, secondary school teachers! Teaching Excellence and Achievement (TEA) Program now is open for application! If you teach English or social sciences at the secondary level, have a good knowledge of English and want to improve your skills in the U.S.

Thursday, March 24, 2016 - 23:45

Study opportunity in Poland

Thursday, September 1, 2016 - 11:45 to Thursday, June 8, 2017 - 16:45

1.5 day cross-sectoral seminar to share practices, develop methods and approaches to target excluded groups, tackle barriers and widen participation in formal and non-formal learning.

Sunday, June 5, 2016 - 16:30 to Tuesday, June 7, 2016 - 16:30

The opening ceremony of the14th British Film Festival will take place in Moscow Cinema at 16.30 on 20 February. Seven films will be screened three times a day in Moscow Cinema until 26 February. The films will be screened at 17.00, 18.00 and 20.00.

Monday, February 22, 2016 - 16:30 to Friday, February 26, 2016 - 18:30

Pages