Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1864 of /var/www/html/trainingsbox.com/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1864 of /var/www/html/trainingsbox.com/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1864 of /var/www/html/trainingsbox.com/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1864 of /var/www/html/trainingsbox.com/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/context.inc).

Student Scientific Society of Yerevan State University

The Student Scientific Society of Yerevan State University, hereafter SSS, is a student government structure that brings together undergraduate, graduate and post-graduate students. The goal of the society is to support the academic, creative and spiritual development of the students. In order to accomplish the goal, the SSS organizes scientific conferences, seminars, lectures, and publishes the scientific articles of young scientists and students. The activities of the SSS is coordinated according YSU regulations. The SSS regulations is the fundamental document for the coordination of the SSS , which was ratified by YSU academic council in 2001. The ongoing activities of the SSS are organized according the SSS policy, which was last time amended in 2013. Since 1920s, several student scientific circles were formed and acted actively in various chairs of the YSU. In September of 1947, the assembly of all these circles decided to form the SSS for the whole university. The first president of the SSS of the YSU was elected PhD Yakov Khachikyan, who was back then a student from Russian department of the philological faculty. The SSS governing body was called general council. Every academic year several scientific conferences were organized, researches were carried out by the steady circles in student laboratories, and scientific articles were published. In 1970s, the number of the SSS members was at least somewhere between 800-1000, the number of scientific reports – at least 600-700, and quite a lot of financing of the SSS programs. In 1991 the SSS was seized, but on May 25th, 1996, it was refunded, a new constitution was ratified, and a new governing body was formed, the academic council. The president of the reformed SSS was elected Ashot Alexanyan, a post-graduate student from the chair of political science (now he is assistant professor of political science). The SSS commenced the organization of scientific conferences and publishing of the best articles again. These functions were successfully continued by the next presidents of the SSS - Ruben Markosyan, Yeznik Mirzoyan and Karlen Khachatryan. Since the December of 2011, the president of the SSS is Mikael Malkhasyan, a post-graduate student from the chair of Armenian History. Currently, per one academic year about 50 international, national, pan-university and faculty-sized scientific conferences are organized, where up to 1000 scientific reports are made. From the December of 2011 till the end of 2013, more than 1000 events were organized by the SSS in 19 faculties of the YSU and in the branch of Ijevan, 12 collection of scientific articles and 3 collection of theses complaint to RA higher educational institutions' standards, 4 monographs, more than 500 scientific articles, and around 100 theses. The subsidiary structures have about 400 members, consisting of undergrads, graduate and post-graduate students. Throughout 67-year-old history, the SSS had more then 6500 members, and it could be a greater number, if we took into consideration the members of the very first scientific circles in 1922. Nowadays, many of the members and presidents of the SSS are deans and lecturers at the faculties of the YSU.
Address: 
Aleq Manukyan 1
0025
Yerevan
Armenia

Past trainings

ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ն կազմակերպում է Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված հանրապետական երիտասարդական գիտաժողով, որի շրջանակներում զեկուցմամբ է հանդես գալու 24 ուսանող և ասպիրանտ ԵՊՀ 9 ֆակուլտետներից և Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտից, ՎՊՀ-ից, ԳՊՄԻ-ից և ՀՀ ՊՆ Վ.

Thursday, April 9, 2015 - 10:00 to Friday, April 10, 2015 - 18:00