Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1864 of /var/www/html/trainingsbox.com/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1864 of /var/www/html/trainingsbox.com/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1864 of /var/www/html/trainingsbox.com/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1864 of /var/www/html/trainingsbox.com/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1864 of /var/www/html/trainingsbox.com/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1864 of /var/www/html/trainingsbox.com/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1864 of /var/www/html/trainingsbox.com/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/context.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in ctools_access_get_loggedin_context() (line 1864 of /var/www/html/trainingsbox.com/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/context.inc).

Avetik Movsisyan

Course Delivered: Accounting Standards, Chart of Accounts
Key qualifications:
Thorough knowledge in International Accounting Standards;
Experience in designing and working out training packages;
Substantial knowledge of up to date training techniques.
Except IATC: Accountant - US Embassy.

Trainings

ՀՈՒՄԿ Կրթական Հիմնադրամը հայտարարում է 1 օրյա քննարկում-դասընթաց <Ֆինանսական վարձակալության հաշվապահական հաշվառումը> թեմայով:
Քննարկման ընթացքում ծավալուն օրինակով մանրամասն կներկայացվեն ֆինանսական վարձակալության հաշվապահական հաշվառման պահանջները ըստ ՀՀՄՍ17-ի: