Error message

Notice: Undefined index: table in view->fix_missing_relationships() (line 654 of /var/www/html/trainingsbox.com/public_html/sites/all/modules/views/includes/view.inc).

Trainers

Archived

Կոնֆերանսի ընթացքում միջազգային և տեղական մեդիա մասնագետները կներկայացնեն ժամանակակից մուլտիմեդիա գործիքներ եւ ժանրեր, որոնք տեղեկատվությունը դարձնում են ավելի գրավիչ և մատչելի՝ համապատասխանեցնելով այն թվային միջավայրին։
Թվապատումը հարթակ է՝ ծանոթանալու լրագրողական նոր ձևաչափերին եւ գործիքներին, մեդիա ոլորտում թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջազգային ու տեղական փորձին, տեղեկատվության տարածման նոր հարթակներին ու լսարանի հետ հաղորդակցման ժամանակակից ձևերին։

“I decided … I would make a (love) revolution. At 18, I found my desire to serve humanity through medicine and made the commitment to myself to never have another bad day. I decided to be happy.”
Hunter Doherty “Patch” Adams is an American physician, social activist, clown, and author. He founded the Gesundheit! (German for “Good health!”) Institute in 1971. After graduating (1963) from Wakefield High School, Adams completed pre-med coursework at George Washington University. He earned his Doctor of Medicine degree at Virginia Commonwealth University (Medical College of Virginia MCV) in 1971.

This is an event for programmers where we can discuss interesting and practical topics related to our work. The aim is to share our experience and practical wisdom which is not possible to learn by reading articles in the Internet.

The topic for the seventh meetup is

"Vagrant + SaltStack + Django
Light At The End Of The Tunnel"

The YSU Center for Gender and Leadership Studies is organizing the presentation of the research on "STRENGTHENING WOMEN’S POLITICAL PARTICIPATION IN THE REPUBLIC OF ARMENIA: EXISTING EFFORTS, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES " conducted by Anna Melikyan and Irina Ghaplanyan in the context of the Small Grants Program 2014.

"Կենաց տուն" մշակութային ՀԿ-ն վերսկսում է "Երեքշաբթի" ակումբի հանդիպումներն այս անգամ Ալ. Թամանյանի թանգարան-ինստիտուտի հետ համագործակցությամբ։

Rosaline Babayan, a Sydney based animator, who is currently leading a 3D animation workshop at Tumo, will be talking at an open lecture on 3D Art and the animation industry on Monday May 18 at 7:30

The British Embassy in Yerevan within the framework of the Europe Day 2015 is kindly inviting you to Embassy to take part in a "Liberty Matters" discussion and short film screening to mark 800th anniversary of Magna Carta the Great Charter.

After the film screening the UK Ambassador Kathy Leach will discuss with you what Magna Carta is, why it has appealed to so many people over the years, the impact it has had on the development of Anglo-American legal and political institutions, and its relevance for us today.

The de Boer Brothers, Guido and Vincent, and Hans Schuttenbeld who are currently in Armenia teaching a typography workshop for Tumo students, will give a typography performance at Mirzoyan Library.

Pages