Error message

Notice: Undefined index: table in view->fix_missing_relationships() (line 654 of /var/www/html/trainingsbox.com/public_html/sites/all/modules/views/includes/view.inc).

Trainers

Archived

Ara Shirinian, a Phoenix based video game designer, will discuss several techniques used in video game development to improve the accessibility, popularity, engagement and excitement experienced in

Мы рады пригласить Вас на первый Армянский симпозиум компании Straumann.

Meeting with the best experts of media sphere, video call to London- live connection with the experts of Index on Censorship, media discussion about Freedom of media and Freedom of expression.

ՀՈՒՄԿ Կրթական Հիմնադրամը հայտարարում է 1 օրյա քննարկում-դասընթաց <Ֆինանսական վարձակալության հաշվապահական հաշվառումը> թեմայով:
Քննարկման ընթացքում ծավալուն օրինակով մանրամասն կներկայացվեն ֆինանսական վարձակալության հաշվապահական հաշվառման պահանջները ըստ ՀՀՄՍ17-ի:

The Student Research Conference at the American University of Armenia is a unique student-led conference that showcases research and scholarship activity of current and recent students in linguistics and applied linguistics. The mission of the Student Research Conference is to acknowledge the instrumental role of research in early academic and professional development as well as to celebrate and foster scholarly research conducted by students.

Եթե ունեք սեփական բիզնես կամ վարձու աշխատանք և առավոտից երեկո անընդհատ վազում եք, հանդիպումների եք մասնակցում և միշտ զբաղված եք, ապա հարց.

We will discuss pros and cons of decentralization and impressive examples of its application in a range of different areas - from technology to management to daily routines. Join this smart discussion at Kolba café with Vahagn Poghosyan to answer questions like: How are power, people and functions distributed around us? What responses do we have to the problems of centralized power? How can we implement them?
The talk will be delivered in English.

Dr. Afeyan will draw upon his 25-year career as inventor, entrepreneur, CEO and venture capitalist in discussing cutting edge innovations at the intersection of technology, life sciences and health.

Կոնֆերանսի ընթացքում միջազգային և տեղական մեդիա մասնագետները կներկայացնեն ժամանակակից մուլտիմեդիա գործիքներ եւ ժանրեր, որոնք տեղեկատվությունը դարձնում են ավելի գրավիչ և մատչելի՝ համապատասխանեցնելով այն թվային միջավայրին։
Թվապատումը հարթակ է՝ ծանոթանալու լրագրողական նոր ձևաչափերին եւ գործիքներին, մեդիա ոլորտում թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջազգային ու տեղական փորձին, տեղեկատվության տարածման նոր հարթակներին ու լսարանի հետ հաղորդակցման ժամանակակից ձևերին։

Pages