Error message

Notice: Undefined index: table in view->fix_missing_relationships() (line 654 of /var/www/html/trainingsbox.com/public_html/sites/all/modules/views/includes/view.inc).

Trainings

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացվող «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին (ՔՀԿ)՝ ներկայացնելու փոքր դրամաշնորհային ծրագրերի առաջարկներ` հանրությանը մատուցվող ծառայությունների մասնակցային մոնիտորինգի և սոցիալական հաշվետվողականության խթանման մեթոդների կիրառմամբ:

Ընդհանուր դրույթներ, դրամաշնորհի տևողությունը և բյուջեն

«Հանրությանը մատուցվող ծառայությունների մասնակցային մոնիտորինգ և սոցիալական հաշվետվողականության խթանում» փոքր դրամաշնորհային ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել հանրային հաստատությունների թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացմանը հանրությանը մատուցվող ծառայ

Monday, March 28, 2016 - 10:00

Are you excited about supporting participant’s learning? Are you thinking of ways to improve your skills in facilitation? Do you want to understand challenging situations in group learning processes? Check out our Zoom In Training Course!
Description

Tuesday, May 17, 2016 - 09:15 to Monday, May 23, 2016 - 18:15

Léargas is offering all EVS project coordinators from accredited Hosting and Sending Organisations to a 5 day training which will support you to develop your project dissemination plan and use it to maximise the impact of your EVS projects.
Description

Wednesday, May 11, 2016 - 09:00 to Sunday, May 15, 2016 - 17:00

Have you already taken part in the Youth in Action programme? Do you want to share your experience and motivate young people to explore the opportunities available? Do you want to be a part of a European network of young people? Become a EuroPeer!
Description

Monday, June 6, 2016 - 10:00 to Friday, June 10, 2016 - 15:00

This small programme is targeted at journalists working for domestic media in developing countries, or countries in political transition, where certain topics of importance or rarely, if ever, discussed.

Monday, July 11, 2016 - 10:00 to Monday, July 25, 2016 - 18:00

SpEnglish Cinema (film watching)

Մենք` Բիգբենցիներս, սիրով հրավիրում ենք Ձեզ կինոդիտումների անգլերեն և իսպաներեն լեզուներով:

Thursday, March 10, 2016 - 14:15 to Friday, March 10, 2017 - 14:15

Reporting on the European Youth Event 2016, European Youth Media Days 2016 from 19 to 21 May. Innovative, interactive and inspiring to promote dialogue, exchange, learning and networking in media.

Thursday, May 19, 2016 - 10:30 to Saturday, May 21, 2016 - 18:30

<<Կանանց հիմնախնդիրները մարզերում>> ծրագրի մարզային դասընթացների մասնակցության հայտադիմումը այժմ բաց է Գեղարքունիքի մարզի բնակիչների համար:
Մասնակցության հայտ կարող են ներկայացնել Գեղարքունիքի մարզում բնակվող՝ 20-40 տարեկան կանանց համար:

Friday, March 18, 2016 - 16:00 to Sunday, March 27, 2016 - 19:00

If you are looking to embark on the educational adventure of a lifetime, then consider the American University of Armenia’s Summer Program 2016. The program combines unique academic offerings with the benefits of a safe, welcoming, and exciting environment. Participants will also experience the authentic sights, sounds, and flavors of Armenia through the Discover Armenia Educational Tours.

Friday, April 15, 2016 - 00:00

With 250+ million installs and a global community made up of more than 65 million monthly active users, PicsArt is a powerful photo editing, drawing, and collage making app.

Wednesday, March 9, 2016 - 17:00 to 19:00

David Sargsyan’s public lecture is about 2008 Crisis – its causes and consequences for the World Economy and the search of a New Growth Model for the World and Armenian Economy.
The lecture will be followed by a Q&A session.

Monday, March 21, 2016 - 16:30 to 18:00

Training of Trainers (ToT) is last edition of European Youth Work Academy that already hosted Training of Management in December 2016 and Training of Leaders in February 2016.

Friday, April 22, 2016 - 09:00 to Friday, April 29, 2016 - 18:00

Pages