Error message

Notice: Undefined index: table in view->fix_missing_relationships() (line 654 of /var/www/html/trainingsbox.com/public_html/sites/all/modules/views/includes/view.inc).

Trainings

ԴՈԿՏՈՐ ՍԻՆԵՄԱ» երիտասադական ՀԿ-ն «ԱՐՏ-ՖԵՍՏ» երիտասարդական հանրապետական բաց փառատոնի շրջանակներում մայիսի 12-ից հունիսի 10-ը կազմակերպում է վավերագրական ֆիլմի նկարահանման մեկամսյա դասընթաց: Ծրագրին մասնակցել կարող են այն երիտասարդներն, ովքեր ունեն սեփական տեսախցիկ և ուզում են ստեղծել վավերագրական ֆիլմ, սակայն չունեն համապատասխան գիտելիքներ:

Tuesday, May 12, 2015 - 10:00 to Wednesday, June 10, 2015 - 18:00

Անգլերեն ամառային դպրոց Հայաստանում
Յուրօրինակ առաջարկ Բիգ Բեն անգլերեն լեզվի ուսումնական հաստատության կողմից:

Tuesday, April 28, 2015 - 12:45 to Wednesday, May 20, 2015 - 12:45

An opportunity to meet, ask and discuss questions with the European Ambassadors!

Sunday, May 24, 2015 - 12:00 to 14:30

What if you could create art out of rubbish? Join us for the "Recycled Art" workshop with the Italian sculptor and artist Fabio Zanino and find out. The main idea of the workshop is the art of seeing beyond the obvious, with wasted and discarded objects turned into pieces of art!

Thursday, May 21, 2015 - 17:00 to 20:00

If you are a musician, music producer or a singer and you are interested in the secrets of the European music industry, participate in the master classes by a world famous British music producer, Christian Ulf-Hansen, and find out how to achieve cooperation with European musicians.

Tuesday, May 19, 2015 - 17:00 to 19:00

If you are a photographer and you would like to meet a world renowned photographer, join us for master classes and workshops with Maciek Nabrdalik, and together create your best works in the scope of “EU-Armenia, partnership to cooperation” photo exhibition!

Sunday, May 3, 2015 - 10:00 to Wednesday, May 6, 2015 - 20:00

We’d like to invite you to an educational event about Czech Republic. The event includes some interesting facts about country’s history, culture and people’s customs and traditions.

Wednesday, April 29, 2015 - 17:00

The topic of this month is AGRICULTURE and will be devoted to the innovative ways for rural development in Armenia.
This time we have a special session where you all will get the chance to have your input through participating in brainstorming.

Thursday, April 30, 2015 - 19:30 to 21:00

Pamela Steiner, Ed.D. Intercommunal Trust Building Project Fellow, FXB Center for Health and Human Rights Harvard School of Public Health. She is also a granddaughter of Henry Morgenthau, Sr. who appointed as U.S. Ambassador to the Ottoman Empire in 1913 and served in this position until 1916. Morgenthau stated that the one issue he was most preoccupied was the Armenian Question.

Thursday, April 30, 2015 - 19:00 to 20:00

«Միջազգային Կրթական Համաժողովը» բացառիկ հնարավորություն է տալիս Քեզ անվճար ուսումդ շարունակելու, մասնագիտական կուրսերի մասնակցելու և ամառային դպրոցնում սովորելու աշխարհի 26 համալսարաններից մեկում:

Thursday, May 7, 2015 - 10:00 to 21:00

The Youth Fellowship Program (Youth Fellows) supports young activists and organizers as thought-leaders and allies in crafting solutions and new youth-focused approaches to open society challenges. The fellowship funds work that supports and enriches understanding of youth-led methodologies for change and inspires conversations within the Open Society Foundations and in the world.

Monday, April 27, 2015 - 17:00

Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնը (ԳՀԱԿ) և Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը հայտարարում են 2015-2017 թթ. ընդունելություն Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում` «Կանայք,առաջնորդություն և զարգացում» մասնագիտացմամբ երկամյա նոր ծրագրի համար:Ուսումնական ծրագրի ավարտին շրջանավարտները ձեռք կբերեն Սոցիոլոգիայիմագիստրոսի կոչում` «Կանայք, առաջնորդություն և զարգացում» մասնագիտացմամբ:Մագիստրոսական ծրագիրը սպասարկվելու է Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի կողմից:

Monday, April 27, 2015 - 16:45

Pages