Error message

Notice: Undefined index: table in view->fix_missing_relationships() (line 654 of /var/www/html/trainingsbox.com/public_html/sites/all/modules/views/includes/view.inc).

Trainings

«Չայ Խանա»-ն հայտարարում է բնապահպանական թեմայով 3-ից 5 րոպե տեւողությամբ կարճ տեսանյութերի հայտերի ընդունելություն:

Tuesday, May 12, 2015 - 18:00

Լավագույն հնարավորություն հանրային կապերի (PR), գովազդի, մարքեթինգի մասնագետների և լրագրողների համար:

Saturday, May 9, 2015 - 17:45 to 18:45

The Youth Peace Camps were initiated by the Council of Europe in 2004, in cooperation with Europa Park in Rust, Germany, to bring together young people from conflict regions and to support them in initiating dialogue and cooperation.
In the past years the peace camp project brought together young people (of ages 18-25) from South Caucasus, Middle East, and South East Europe. During the week long Youth Peace Camp, the participants followed an experiential learning process and acquired competences in the fields of intercultural learning, dialogue and conflict transformation within a human rights framework.

Wednesday, September 16, 2015 - 15:00 to Friday, September 25, 2015 - 15:00

Dear EVS-interested young people,
Have a look at the opportunity of doing long-term EVS project in Tuscania, Italy!
Project title: A MAD TEA PARTY
Where: Tuscania, Italy

Friday, January 9, 2015 - 09:00 to Wednesday, August 31, 2016 - 09:00

The Otaku Club of American University of Armenia proudly presents its 6th open screening event.

Friday, May 8, 2015 - 17:00 to 18:30

Dr. Vartapetiance will give a brief introduction to Natural Language Processing (NLP) and Computational Linguistics (CL), and provide real world examples of their application to problems of Deception Detection such as for Court Testimonies and Child Safety. The talk will then focus on Authorship Identification, which is concerned with identification of real authors of verbal (more specifically, written) content. Although not a new concern, this field has been receiving increased attention in recent years due to the Web and Social Media, which allows individuals both to impersonate and to masquerade, effectively anonymously, under multiple digital personas. In some cases, this kind of anonymity gives rise to bullying and other trolling behaviors. The talk will conclude by presenting an example where such identification has significant importance.

Tuesday, May 5, 2015 - 13:30 to 14:30

Հարգե'լի ընկերներ
Բոլոր ցանկացողները մեզ մոտ կարող են հանձնել IELTS և TOEFL IBT փորձնական թեստավորում`իրենց քննության գնահատականը մոտավորապես պարզելու համար:

Թեստի արժեքը - 2000 դրամ

Թեստից հետո մասնագետի խորհրդատվությունն անվճար է:

Saturday, May 2, 2015 - 13:15 to Friday, December 25, 2015 - 21:00

This study is an empirical study of the post-Soviet Armenian emergent political class. The study suggests that the understanding of how post-Soviet Armenian political class emerged requires analysis of both internal and external factors.

Monday, May 11, 2015 - 16:30 to 17:00

Անգլերենի թեստավորում Հայաստանում ՝West of England համալսարանի տնօրինության կողմից: Ուսումը ավարտելուց հետո համալսարանը ապահովում է ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՎ:
Գրանցումն ու անգլերենի թեստավորումը ԱՆՎՃԱՐ Է:

Friday, May 8, 2015 - 09:00 to 18:00

The 1st Int'l ARvesT Expo'15 will take place between 19 & 29 of May, 2015 in Yerevan, Armenia.

Tuesday, May 19, 2015 - 11:00 to 17:00

ՀԳՀՄ Գործարարության դպրոցը հրավիրում է մասնակցելու հատուկ դասընթացի՝
«Ֆեյսբուքը Ձեր բիզնեսի համար» թեմայով: Դասի ընթացքում մասնակիցները կծանոթանան Ֆեյսբուքի առանցքային առանձնահատկություններին՝ ինչպես ծառայեցնել համացանցը իրենց բիզնեսի առաջխաղացման համար, կատարել գործունեության արդյունավետության վերլուծություն, Ֆեյսբուքյան վճարովի գովազդի գրագետ տեղադրմանը և նոր շուկաների ձեռքբերման հնարավորություններին:

Monday, May 11, 2015 - 15:00 to Saturday, May 16, 2015 - 18:00

From preliminary understanding of client's problem or opportunity to thorough diagnostics of core problem with roots and causes, or exploring a real opportunity, learning how to deliver high quality advice in line with industry standards. Held in Yerevan on 20-22 May 2015 (three full days), this course gives a complete overview of business diagnostics for consulting.

Wednesday, May 20, 2015 - 09:30 to Friday, May 22, 2015 - 17:00

Pages