Error message

Notice: Undefined index: table in view->fix_missing_relationships() (line 654 of /var/www/html/trainingsbox.com/public_html/sites/all/modules/views/includes/view.inc).

Trainings

ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑ (հունիս-հուլիս ամիսներին) ԱՆԳԼԻԱՅՈՒՄ 17 տարեկանից բարձր անձանց համար:
Հիանալի հնարավորություն այն անձանց համար, ովքեր ցանկանում են համատեղել անգլերեն լեզվի դասընթացներն անմոռանալի ամառային արձակուրդների հետ: Անցկացրեք ձեր արձակուրդներն Անգլիայի ծովափնյա Ռեմսգեյթ քաղաքում 2 շաբաթով

Sunday, April 19, 2015 - 23:30 to Wednesday, May 20, 2015 - 23:30

Improved measures have yielded a better understanding of domestic and international patterns of inequality. But whether increased inequality undermines economic performance remains a controversial question. This school will address the most critical questions.

Monday, June 15, 2015 - 10:00 to Friday, June 26, 2015 - 18:00

ՀՀ կենտրոնական բանկը 2015 թվականի մայիսի 11-ից կազմակերպում է «ՀՀ կենտրոնական բանկ. ներածական դասընթաց» երկամսյա ուսումնական ծրագիրը։

Ծրագիրն ընձեռում է բացառիկ հնարավորություն խոստումնալից երիտասարդներին սկսել իրենց կարիերան ՀՀ կենտրոնական բանկում, ձեռք բերել ֆինանսական ոլորտի վերաբերյալ տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ։ Ինտենսիվ դասընթացները հաջողությամբ ավարտած մասնակիցները հնարավորություն կստանան ընդունվել աշխատանքի ՀՀ կենտրոնական բանկում, ընդգրկվել ՀՀ կենտրոնական բանկի կադրային պահուստում։

Monday, May 11, 2015 - 00:00

We invite you to participate in the Cleantech business ideas competition question and answer session. The meeting will be held in the UN Conference Hall.

Tuesday, April 28, 2015 - 11:30 to 13:30

The V4 meets EaP initiative is an extension of the current Visegrad School of Political Studies that aims to promote the collective and individual V4 democratic transition experience to young political, social and governmental leaders from Eastern Partnership countries. The V4 meets EaP brings together 120 participants over 2 years from the EaP and V4 to undertake workshops that highlight the regions of EU integration, civil society development and general transitional experience.

Sunday, May 17, 2015 - 18:00

Դասերի ընթացքում մեր փորձառու և բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները կարճ ժամանակահատվածում հնարավորինս դյուրին բացատրում են TOEFL IBT բոլոր ասպեկտները և նրանց առնչվող հարցերի տեսակները:

Friday, April 17, 2015 - 12:00 to Monday, April 20, 2015 - 21:00

We are happy to invite you to our next meeting, which will take place on April 18 at 15:00

Saturday, April 18, 2015 - 15:00

This training course will bring together 25 different stakeholders (formal, non-normal, social & business sector) to develop long-term partnerships and projects involving and targeting youth at risk and in NEET situation.

Monday, October 19, 2015 - 10:00 to Saturday, October 24, 2015 - 21:00

EGEE Eastern Partnership Project and AEGEE-Kraków are happy to invite you in one of the kind event
– AEGEE Eastern Partnership Youth Convention!

Wednesday, May 20, 2015 - 10:00

iLead is an opportunity to develop a set of policy recommendations on your strategies and leadership!

Saturday, July 11, 2015 - 10:45 to Sunday, July 12, 2015 - 19:45

The Accelerated Neuro-Linguistic Business Practitioner Certification - The easiest and fastest way to learn NLP and more!

Monday, May 11, 2015 - 11:00 to Sunday, May 17, 2015 - 18:00

Հրավիրում ենք սովորելու համակարգչի նորոգում եւ ծրագրաին սպասարկում:
Դասընթացի տևողությունը 45 օր, ամեն պարապմունքի տևողոթյունը 2 ժամ է:

Thursday, April 16, 2015 - 16:30 to Wednesday, December 16, 2015 - 16:30

Pages