Error message

Notice: Undefined index: table in view->fix_missing_relationships() (line 654 of /var/www/html/trainingsbox.com/public_html/sites/all/modules/views/includes/view.inc).

Trainings

Dear friends and followers,

Wednesday, June 17, 2015 - 16:00

ԴիջիԹեք բիզնես ֆորումի նպատակն է աջակցել բիզնես ոլորտին գտնելու լավագույն լուծումները, ինչպես նաև տեխնոլոգիական ընկերություններին՝ հանդիպելու և ներկայանալու պոտենցիալ հաճախորդներին մեկ տեղում։
Ինչու Հայաստան
Մէթ Բարթելսյան, Naked Advertising

Friday, June 19, 2015 - 13:00 to 18:00

Հայկական PicsArt հավելվածը հիմնվել է մոտ երեք տարի առաջ ու հայկական ամենահաջող ստարտափ նախագիծն է, որն արդեն ունի համաշխարհային ճանաչում: PicsArt-ի ներբեռնումների թիվը հասնում է մոտ 300 միլիոնի, որից 60 միլիոնն ամեն ամիս օգտագործում են այն:

Friday, June 19, 2015 - 19:30

CALL FOR PARTICIPANTS SVIT-Ukraine, AVI-Moldova, ArmActive-Youth Center Armenia & SCI-D invite you to send applications for: International
Multiplier Training:

Monday, July 20, 2015 - 21:00 to Sunday, July 26, 2015 - 21:00

Վիքիկոնֆերանս Երևան 2015-ը վիքիմեդիա նախագծերին, ազատ գիտելիքին, ազատ մշակույթին և կրթությանը նվիրված միջազգային կոնֆերանս է Երևանում։

Friday, June 19, 2015 - 13:00 to Saturday, June 20, 2015 - 14:00

Meeting with the best experts of media sphere, video call to London- live connection with the experts of Index on Censorship, media discussion about Freedom of media and Freedom of expression.

Saturday, June 13, 2015 - 16:00 to 18:00

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն «Երիտասարդությունն ընդդեմ խտրականության» ծրագրի շրջանակում կազմակերպում է երկօրյա կրթական հանդիպում-քննարկումների շարք:Կրթական հանդիպում-քննարկումը նախատեսված է 20 երիտասարդների համար Երևանից և նպատակ ունի զարգացնելու նրանց կարողությունները խտրականության, վերջինիս դեմ պայքարի կարևորության և հետևանքների մասին:

Wednesday, July 1, 2015 - 10:00 to Thursday, July 2, 2015 - 12:00

CROSS-FIELD – CROSS-FertilizatIon between formal and informal Learning through Digital technologies (www.cross-field.ch) is a doctoral program funded by the Swiss National Science Foundation aimed at the education of highly qualified researchers in the social sciences.
It addresses the issue of informal learning, and how Information and Communication Technologies (ICT) can help to promote it, as well as to better integrate and orchestrate it with formal learning in different learning contexts.
To this purpose, CROSS-FIELD federates three Swiss universities: EPFL – École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Pierre Dillenbourg), and UniSG – Universität St.Gallen (Dieter Euler), USI – Università della Svizzera italiana (Lorenzo Cantoni).
The PhD Workshop “Perspective on the future of learning” is organized by CROSS-FIELD doctoral program for PhD candidates internationally. It aims to attract outstanding junior researchers working on the issue of how ICT can support an enhance learning in formal and informal contexts. All accepted participants will be able to present their research: globally renowned scholars will contribute to the discussion, providing PhD candidates with invaluable insights, perspectives and recent developments on the topic.

Thursday, September 17, 2015 - 10:15 to Friday, September 18, 2015 - 20:15

Եթե դուք տիրապետում եք C# ծրագրավորման լեզվին (Oբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորում, ASP.NET) և ցանկանում եք ստանալ խոստումնալից աշխատանք Պրաեմիում Հայաստան ընկերությունում, հրավիրում ենք Ձեզ մանսակցելու տեղեկատվական հանդիպմանը, որը տեղի կունենա Մայքրոսոֆթ ինովացիոն կենտրոնում:

Friday, June 12, 2015 - 16:30

M100 Young European Journalists Workshop 2015 with this year’s topic “Journalism between Politics, Propaganda and Prison” will take place in Potsdam, Germany.Held in cooperation with the Federal Foreign Ministry, the workshop invites young journalists between 18 and 26 years from the Eastern Partnership countries Ukraine, Moldova, Georgia, Belarus, Armenia and Azerbaijan as well as Germany. The event will offer a six-day intensive workshop led by expert subject-area trainers. Participants will be taught how propaganda works and what its objectives are, how it can be recognised, how to verify information (including within social networks), and how as journalists they can defend themselves against propaganda, co-optation, and manipulation by governments and lobbyists.
Conditions of participation:

Saturday, September 12, 2015 - 10:30 to Friday, September 18, 2015 - 18:30

Through the New VIE – Visual Innovative Education we would like to deliver the techniques of Graphic Recording and other creative methods for promotion and visibility of projects in youth work and also how to use it for Project evaluation and reporting phases. In fact we believe that this is a great too lto make the youth work’s influence more powerful, visible and understandable, and to empower and involve more youngsters, especially youth with fewer opportunities.ArmActive Youth Center, Armenia and Associazione Going to Europe, Italy are the main organizers in charge of this project implementation at all stages.The project is funded by the Italian National Agency (Agenzia Nazionale Giovani), through the European Programme Erasmus+ / Youth (KA1 – Mobility of Youth Workers).

Friday, September 11, 2015 - 10:30 to Friday, September 18, 2015 - 18:30

Ընդունելության քննությունների համար անգլերենի խորացված դասընթացներ:

Monday, June 8, 2015 - 14:00 to Saturday, October 31, 2015 - 14:00

Pages