Error message

Notice: Undefined index: table in view->fix_missing_relationships() (line 654 of /var/www/html/trainingsbox.com/public_html/sites/all/modules/views/includes/view.inc).

Trainings

Food photographer John Lee, who will be conducting a two week workshop at Tumo, will also give a public lecture, where he will talk about how he started out as a photojournalist and slowly became a food photographer.

Monday, July 20, 2015 - 20:30

Այս տարի Թումոն կրկին Ոսկե Ծիրան միջազգային ֆիլմերի փառատոնի շրջանակներում հյուրընկալում է վարպետության դասեր, և ցուցադրություններ: Մուտքն ազատ է բոլորի համար: Գրանցվել կարող եք հետևելով հղմամբ:

Friday, July 17, 2015 - 17:30

The training will combine the tools of NO HATE SPEECH campaign and Non-Violent Communication. Time will be devoted for the planning of a campaign, as well as the development of new projects with Erasmus+/ Youth in action.

Description

Aim:

Monday, November 16, 2015 - 10:30 to Saturday, November 21, 2015 - 19:30

Training course focusing on EVS (European Voluntary Service) coordinator’s potential and competencies to successfully manage their projects and to guide volunteers in their learning process.
Description

Monday, September 28, 2015 - 10:15 to Saturday, October 3, 2015 - 19:15

Innovation is not an activity, and it’s not a department. It’s a way of thinking and behaving that must happen everywhere across IT, in every department, project and position.

Wednesday, July 15, 2015 - 17:00

Second annual information security conference ARMSec 2015 calls for papers for talks and workshops.

Friday, October 16, 2015 - 09:00 to Saturday, October 17, 2015 - 18:00

Although all countries embarked from the same point, the situation today with all of them is different. Some of the countries of the region like Slovenia, Bulgaria, Romania and Croatia became members of the Euro-Atlantic integration structures. Others, like Montenegro and Serbia are already on a good path to achieving their goal.
The International Youth Conference “European Values for the Future of SEE Countries“ for twelfth consecutive years lives as a forum where 60 active, successful and able young leaders, youth workers and representatives of prominent NGOs from 16 countries. Those fighters for a better future are sharing their visions, strategies, campaigns and way of thinking during the 5-day forum.

Friday, September 11, 2015 - 09:15 to Tuesday, September 15, 2015 - 19:15

«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամում կազմակերպվում է ամառային դպրոց «Տեղեկատվական անվտանգություն. գովազդից մինչև գաղափարախոսության հարցեր» խորագրով։

Thursday, July 16, 2015 - 10:30 to Friday, July 17, 2015 - 18:30

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

Tuesday, July 14, 2015 - 16:00 to 19:00

Դու երիտասարդական աշխատող ես կամ երիտասարդական առաջնորդ եւ ցանկանում ես հարստացնել քո գիտելիքները այդ ոլորտո՞ւմ: Այս թրեյնինգը կօգնի քեզ զարգացնելու քո գիտելիքներն ու հմտությունները երիտասարդական աշխատանքում՝ Հայաստանում առկա լավագույն փորձի տարածման, երիտասարդության հարցերով իրականացվող գործունե

Monday, August 3, 2015 - 21:30 to Sunday, August 9, 2015 - 21:30

Ara Shirinian, a Phoenix based video game designer, will discuss several techniques used in video game development to improve the accessibility, popularity, engagement and excitement experienced in games.

Wednesday, July 8, 2015 - 20:00 to 21:00

Migration plays a very big role in every society, affecting young people in many areas like employability, integration, understanding, social dialogue, human rights and more.

Saturday, August 22, 2015 - 10:00 to Saturday, August 29, 2015 - 23:00

Pages