Error message

Notice: Undefined index: table in view->fix_missing_relationships() (line 654 of /var/www/html/trainingsbox.com/public_html/sites/all/modules/views/includes/view.inc).

Trainings

Վորլդ Վիժն Հայաստանը և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը կազմակերպում են երկօրյա դասընթաց լրագրողների համար «Երեխաների սնուցմանն ու առողջությանը վերաբերող հարցերի լուսաբանում» թեմայով:
Ավելի մանրամասն կներկայացվեն հետևյալ հարցերը՝
Երեխաների առողջության պահպանման քաղաքականությունը,

Saturday, July 11, 2015 - 10:00 to Sunday, July 12, 2015 - 18:00

ՀՈՒՄԿ Կրթական Հիմնադրամը հայտարարում է 1 օրյա քննարկում-դասընթաց <Ֆինանսական վարձակալության հաշվապահական հաշվառումը> թեմայով:
Քննարկման ընթացքում ծավալուն օրինակով մանրամասն կներկայացվեն ֆինանսական վարձակալության հաշվապահական հաշվառման պահանջները ըստ ՀՀՄՍ17-ի:

Wednesday, June 24, 2015 - 18:30 to 21:00

We are pleased to inform you of the upcoming session “ICT and Innovative Technologies in Medicine and Healthcare” that will take place on Saturday, June 20, 2015, at 12:00 at Marriott-Armenia in Yerevan.

Saturday, June 20, 2015 - 12:00

The Student Research Conference at the American University of Armenia is a unique student-led conference that showcases research and scholarship activity of current and recent students in linguistics and applied linguistics. The mission of the Student Research Conference is to acknowledge the instrumental role of research in early academic and professional development as well as to celebrate and foster scholarly research conducted by students.

Friday, June 12, 2015 - 09:30

This training for new trainers gives you a unique opportunity to tap into your mental and emotional resources and take control of the quality of your interaction with people, when working as a trainer, but just as must in your everyday life!
So you are passionate about working with people?! That’s a great start but then what? Who are you? As a person and as a trainer? What are your strengths and weaknesses and how do you use these when working with others?
Through my Eyes is a 7 day programme that allows you to step out of your daily context and gain perspective on the different aspects of your personality and caracter. In a group of 27 people from 9 countries, trough a combination of experiential and theoretical exercises, you will explore all about: communication skills, your unconscious thought-patterns, emotional patterns, using your talents; recognizing your pitfalls; how others percieve you; (non-verbal) communication; being present for the other; the art of questions; how to adept or be true to yourself when interacting with others; and self-reflection.

Friday, October 16, 2015 - 10:00 to Saturday, October 24, 2015 - 18:00

The Youth Peace Camp is an annual initiative of the Council of Europe since 2004. In 2015,the Youth Peace will bring together young people (aged 18-25) from Armenia, Azerbaijan,Georgia (including Abkhazia and South Ossetia), Kosovo1, the Russian Federation, Serbia,and Ukraine during an eight day camp. The participants engage in an experiential learning process and acquire competences in the fields of inter cultural learning, dialogue and conflict transformation within a human rights framework. The participants, six from each of the eight mentioned regions will each be guided by a facilitator (junior trainer), one from each of the regions. The facilitators are responsible for preparing the participants, guiding them during the Youth Peace Camp including where capable facilitate several sessions and following up on the participants afterwards. The team of facilitators will be coordinated by a Senior trainer and a member of the Educational team at the European Youth Centre Budapest.

Wednesday, September 16, 2015 - 10:00 to Friday, September 25, 2015 - 17:00

Armenian-Indian Center for Excellence in ICT (AITC) and Enterprise Incubator Foundation (EIF) are happy to announce the Summer Web Design School for teenagers. Taking into account the huge demand for IT professionals in Armenia, AITC organizes this Web Oriented Summer School Program which gives an opportunity to learn basic web programming & design.
From the beginning of the program groups of 3-5 people will be created. They will work together under mentor’s supervision from the first day to develop their website idea (ex. tour agency, hotel, cinema, etc.). During the program they will work on the idea development, web content, structure and design, as well as they will improve their marketing, strategy and presentation skills to create an appropriate website. The final and key step starts by coding and building their website via HTML and CSS tools. Team building activities will be used to promote better teamwork in the groups as well as we will organize entertainment activities (film screening, games) and IT experience exchange workshops at our Center.

Monday, June 15, 2015 - 12:00 to Saturday, July 18, 2015 - 15:15

Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը (ՄՆԿ) հրավիրում է գրադարանների աշխատակիցներին՝ մասնակցելու մեդիագրագիտության դասավանդման վերապատրաստման դասընթացին: Մեդիագրագիտությունը տեղեկությունները վերլուծելու, մեդիայի աշխատանքը հասկանալու, մեդիայից օգտվելու հմտությունն է, որ օգնում է ավելի գրագետ մեդիա սպառող լինել ու կողմնորոշվել ինֆորմացիոն հոսքերում:

Wednesday, June 24, 2015 - 10:00 to Friday, June 26, 2015 - 17:00

Առաջատար ընկերությունների TOP HR-մասնագետներ կմասնակցեն առաջին անգամ Հայաստանում տեղի ունեցող Business to Employee Meeting կոնֆերանսին և տեղում կընտրեն իրենց ապագա կադրերին:
Եթե Դուք փնտրում եք աշխատանք և համարում եք Ձեզ որակյալ կադր, ապա օգտվեք այս բացառիկ հնարավորությունից:

Tuesday, June 16, 2015 - 11:00 to 16:00

The International Committee of the Red Cross (ICRC) Delegation in Armenia and the AUA LL.M. Program with the participation of the International & Comparative Law Center (ICLaw) are pleased to announce applications for the Summer School on International Humanitarian Law (IHL).
The event is aimed to raise the level of IHL knowledge among university students and professionals and to increase their awareness of and interest in the ICRC activities and principles.
The summer school will feature prominent specialists of IHL from Armenia and abroad as well as experts from the ICRC.
The course will be held in the evening hours. Working languages of the IHL summer school are Armenian and English.

Monday, July 6, 2015 - 10:00 to Saturday, July 11, 2015 - 18:00

Are you a casual or professional photographer? Passionate about photography? Does your photo shows an example of peace building or conflict in your region? Then EuCaSa gives you a chance to let your images speak for you!!! A

Tuesday, June 30, 2015 - 22:00

Եթե ունեք սեփական բիզնես կամ վարձու աշխատանք և առավոտից երեկո անընդհատ վազում եք, հանդիպումների եք մասնակցում և միշտ զբաղված եք, ապա հարց.
- Ձեր քայլերից քան՞ի տոկոսն է ուղղակի ազդում Ձեր եկամուտների ավելացման վրա:

Monday, June 1, 2015 - 19:00

Pages